07/01/2018 Αγγελία για παιδοψυχίατρο για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ

07/01/2018 Αγγελία για παιδοψυχίατρο για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ

«Στο πλαίσιο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ πρόκειται να γίνει πρόσληψη ενός (1) παιδοψυχιάτρου για εργασία 3 ημέρες ανά δεκαπενθήμερο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στα emails:  grammateia@epapsy.grstpantelidou@hotmail.com»