07/02/2018 Ημερίδα με Θέμα: Ψυχική Υγεία & Τρίτη Ηλικία στην Κέα από την ΕΠΑΨΥ

07/02/2018 Ημερίδα με Θέμα: Ψυχική Υγεία & Τρίτη Ηλικία στην Κέα από την ΕΠΑΨΥ

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ σε συνεργασία με το Δήμο Κέας οργανώνει ημερίδα με θέμα“Ψυχική Υγεία & Τρίτη Ηλικία “. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο δημοτικό σχολείο Ιουλίδας Κέας, 18.00.