09/03/2017 Δελτίο Τύπου Σεμιναρίου με θέμα “Τεχνικές πρόληψης της αυτοκτονίας” από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στη Πάρο

09/03/2017 Δελτίο Τύπου Σεμιναρίου με θέμα “Τεχνικές πρόληψης της αυτοκτονίας” από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στη Πάρο

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου υλοποιήθηκε με επιτυχία στο χώρο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ στην Πάρο σεμινάριο με θέμα “Τεχνικές Πρόληψης της Αυτοκτονίας”. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μη ειδικούς, σε στελέχη των τοπικών υπηρεσιών και συλλόγων που έρχονται σε επαφή με ευάλωτες ομάδες.


 Οι εισηγήτριες, Στέλλα Παντελίδου, Κατερίνα Θωμαϊδη, Ευαγγελία Λουκίδου, Ψυχολόγοι της Κινητής Μονάδας, αφού παρουσίασαν σύντομα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έθεσαν ζητήματα που αφορούν την αναγκαιότητα αναγνώρισης των παραγόντων κινδύνου. Εστίασαν κυρίως σε κοινωνικούς, δημογραφικούς και ιατρικούς παράγοντες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης και για παιδιά και εφήβους. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν τρόποι διερεύνησης της πρόθεσης ενός ατόμου να προβεί σε αυτοκαταστροφικές πράξεις και κυρίως τρόποι για την υποστήριξη του, με στόχο την πρόληψη. Το σεμινάριο έκλεισε με τη συζήτηση του τρόπου οργάνωσης ενός πλάνου προστασίας ατόμων που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για απόπειρα αυτοκτονίας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της κοινότητας.