11/06/2018 Δελτίου Τύπου «Τα Στερεότυπα και η Διάσταση του Φύλου στη Ψυχική Υγεία» Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Λυκόβρυσης

11/06/2018 Δελτίου Τύπου «Τα Στερεότυπα και η Διάσταση του Φύλου στη Ψυχική Υγεία» Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Λυκόβρυσης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη ομιλία της κ. Μπελέκου Πέπης με θέμα «Τα Στερεότυπα και η Διάσταση του Φύλου στη Ψυχική Υγεία», η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης για την  «Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», αναβάλλεται προσωρινά. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για την ημερομηνία πραγματοποίησης.

Η εκδήλωση για την Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας θα πραγματοποιηθεί  κανονικά.