11/10/2019 Θέση εργασίας Νοσηλευτή-τρια για το Ξενώνα Εφήβων στην Αγία Παρασκευή

11/10/2019 Θέση εργασίας Νοσηλευτή-τρια για το Ξενώνα Εφήβων στην Αγία Παρασκευή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) ζητεί νοσηλευτή/νοσηλεύτρια με εμπειρία στη Ψυχική Υγεία Ανηλίκων για στελέχωση Ξενώνα Εφήβων στην Αγία Παρασκευή. Ωράριο: Κυλιόμενο. Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών: agparaskevi@epapsy.gr