19/07/2019 Θέση εργασίας ειδικότητας γενικών καθηκόντων για το Ξενώνα Εφήβων “Τηλέμαχος” στην Αγία Παρασκευή

19/07/2019 Θέση εργασίας ειδικότητας γενικών καθηκόντων για το Ξενώνα Εφήβων “Τηλέμαχος” στην Αγία Παρασκευή

Θέση εργασίας γενικών καθηκόντων για Ξενώνα Αγίας Παρασκευής “Τηλέμαχος”

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) ζητεί προσωπικό γενικών καθηκόντων με εμπειρία στη Ψυχική Υγεία Ανηλίκων για στελέχωση Ξενώνα Εφήβων στην Αγία Παρασκευή. Ωράριο: Κυλιόμενο. Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Αποστολή βιογραφικών: agparaskevi@epapsy.gr