20/10/2015 4η Πανελλήνια Ημερίδα του Μηχανισμού Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης Συνεργασίας

20/10/2015 4η Πανελλήνια Ημερίδα του Μηχανισμού Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης Συνεργασίας

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας οργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, την 4η Πανελλήνια Ημερίδα του Μηχανισμού Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο.
 

Η ημερίδα θα διενεργηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, και ώρες 9.30 έως 16.30, στο Αμφιθέατρο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα – στάση ΜΕΤΡΟ “ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ”)
Το κεντρικό ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει τις εργασίες της Ημερίδας είναι η Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ανασυγκρότηση, οι αρμοδιότητες και τα προβλήματα των Τ.Ε.Ψ.Υ. & Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., η παρουσίαση του Συστήματος Επικοινωνίας και Διαχείρισης Εγγράφων, η σημασία της διασύνδεσης από την ΠΦΥ έως και τις Ψυχιατρικές Υπηρεσίες, η παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων της Αξιολόγησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ 2011-2015 και η Δικτύωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Η Ημερίδα θα κλείσει με την Ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας, η οποία θα είναι κλειστή για το κοινό.