28/06/2019 Συμμετοχή της ΕΠΑΨΥ στο ετήσιο συνέδριο Capital Link

28/06/2019 Συμμετοχή της ΕΠΑΨΥ στο ετήσιο συνέδριο Capital Link

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά στο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Επενδύσεις Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου στο Hilton Athens Hotel.  Αντίστοιχες πρωτοβουλίες προσφέρουν τη δυνατότητα διασύνδεσης διεθνών φορέων, επιχειρηματιών και επενδυτών από τον επιχειρηματικό κύκλο με Φορείς που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο προσφοράς και αλληλεγγύης.  Παράλληλα, δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Φορέων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς ή κοινούς χώρους, προωθώντας νέες ιδέες.