Χονδρός Π. (2015). ΝΠΙΔ : 35 χρόνια σε αναζήτηση ρόλου και θέσης στο δημόσιο σύστημα. Ψυχιατρικές υπηρεσίες στην Αττική: Πρόληψη, Εξωνοσοκομειακή φροντίδα και Νοσηλεία, Α’ Ψ. Κ ΕΚΠΑ, ΕΨΕ, Β Ψ.Κ. ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3/3/2015

Χονδρός Π. (2015). ΝΠΙΔ : 35 χρόνια σε αναζήτηση ρόλου και θέσης στο δημόσιο σύστημα. Ψυχιατρικές υπηρεσίες στην Αττική: Πρόληψη, Εξωνοσοκομειακή φροντίδα και Νοσηλεία, Α’ Ψ. Κ ΕΚΠΑ, ΕΨΕ, Β Ψ.Κ. ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3/3/2015

Χονδρός Π. (2015). ΝΠΙΔ : 35 χρόνια σε αναζήτηση ρόλου και θέσης στο δημόσιο σύστημα. Ψυχιατρικές υπηρεσίες στην Αττική: Πρόληψη, Εξωνοσοκομειακή φροντίδα και Νοσηλεία, Α’ Ψ. Κ ΕΚΠΑ, ΕΨΕ, Β Ψ.Κ. ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3/3/2015