Χονδρός Π. & Στυλιανίδης Σ. Τα προβλήματα στους συλλόγους ληπτών και οικογενειών στην ψυχική υγεία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσσαλονίκη, 12.5.2017

Χονδρός Π. & Στυλιανίδης Σ. Τα προβλήματα στους συλλόγους ληπτών και οικογενειών στην ψυχική υγεία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσσαλονίκη, 12.5.2017

Χονδρός Π. & Στυλιανίδης Σ. Τα προβλήματα στους συλλόγους ληπτών και οικογενειών στην ψυχική υγεία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσσαλονίκη, 12.5.2017