Χονδρός Π. Ενδυνάμωση των ληπτών ως τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης: Ομάδες Αυτοβοήθειας 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων & 1ο Συνέδριο Ολιστικής Αντιμετώπισης της Σοβαρής Ψυχικής Διαταραχής, Αθήνα, 14/11/2014

Χονδρός Π. Ενδυνάμωση των ληπτών ως τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης: Ομάδες Αυτοβοήθειας 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων & 1ο Συνέδριο Ολιστικής Αντιμετώπισης της Σοβαρής Ψυχικής Διαταραχής, Αθήνα, 14/11/2014

Χονδρός Π. Ενδυνάμωση των ληπτών ως τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης: Ομάδες Αυτοβοήθειας 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων & 1ο Συνέδριο Ολιστικής Αντιμετώπισης της Σοβαρής Ψυχικής Διαταραχής, Αθήνα, 14/11/2014