Χονδρός Π, Μενεδιάτου Α, Λάβδας Μ, Στυλιανίδης. WORKSHOP

Χονδρός Π, Μενεδιάτου Α, Λάβδας Μ, Στυλιανίδης. WORKSHOP

Χονδρός Π, Μενεδιάτου Α, Λάβδας Μ, Στυλιανίδης. WORKSHOP: Εκπαίδευση στην αυτοβοήθεια ως μέσο αντιμετώπισης της κατάθλιψης με τη συμμετοχή ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη χρήση διαδικτύου: Πρόγραμμα «Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη». 4ο Πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο: ψυχική υγεία, τεχνολογία & τηλεματικές εφαρμογές. Αθήνα, 14/3/2015.