ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ψυχική υγεία και πανδημία: Διαβίωση, φροντίδα, δράση!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ψυχική υγεία και πανδημία: Διαβίωση, φροντίδα, δράση!

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία διοργανώνεται στις 10 Μαΐου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο του Covid-19 στην ψυχική υγεία.

Στη μονοήμερη αυτή εκδήλωση:

  • Θα δοθεί φωνή σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία Covid-19 και θα εξεταστεί η κατάσταση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με προϋπάρχοντα προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη.
  • Θα υπάρξει ανταλλαγή παραδειγμάτων και πολλά υποσχόμενων πρακτικών, θα διερευνηθούν όσα γνωρίζουμε και όσα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και θα συζητηθεί το πώς θα διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγείας είναι καλά εξοπλισμένα, τώρα και στο μέλλον.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι από χώρες της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και από οργανώσεις ασθενών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους επαγγελματίες υγείας, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς.

Η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι τα αγγλικά, ενώ ανάλογα με το ενδιαφέρον των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων θα είναι διαθέσιμη η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Η συμμετοχή και η εγγραφή είναι ανοιχτές σε όλους στο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/mentalhealthcovid19.