Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου – Franco Basaglia

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σαλαμινομάχων 24Ε, T.K. 15125, Μαρούσι
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8100901
Url: www.epapsy.gr – e-mail:dcentre@epapsy.gr
Υπεύθυνος: Τριβέλας Δημήτριος

Βρείτε μας στο χάρτη

Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου - Franco Basaglia

Το Κέντρο Κέντρο Ημέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων “Franco Basaglia” βρίσκεται στην οδό Σαλαμινομάχων 24E στο Μαρούσι από τον Φεβρουάριο του 2013.

Είναι μια ανοιχτή κοινοτική μονάδα ψυχικής υγείας που απευθύνεται σε ενήλικους κατοίκους του 5ου Τομέα Ψυχικής Υγείας (5ος ΤΟΨΥ) και στις οικογένειες τους.

Προσφέρουμε πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες με βασικό και κοινό γνώμονα τον σεβασμό στις ανάγκες, τα βιώματα και τα δικαιώματα των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.

Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε άτομα με 1) εξάρτηση από ουσίες ή/και αλκοόλ 2) με νοητική στέρηση ή/και βαρύ αυτισμό. Μπορούμε, βεβαίως, να παραπέμψουμε στην κατάλληλη υπηρεσία.

Η διεπιστημονική μας ομάδα περιλαμβάνει έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπεύτρια, νοσηλεύτρια οι οποίοι συνεργάζονται για να υποστηρίξουν ολιστικά ένα μεγάλο εύρος αναγκών.

Η ομάδα μας είναι προσανατολισμένη στην κοινότητα και σε συνεργασίες με άλλους φορείς, δήμους και υπηρεσίες για την εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας

Φωτογραφίες
Κύριοι στόχοι μας είναι:
 • Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
 • Η πρόληψη υποτροπών και αποφυγή νοσηλειών
 • Η προάσπιση δικαιωμάτων όσων λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 • Η υποστήριξη για εργασιακή επανένταξη
 • Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος
Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

Ψυχιατρική διάγνωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση

Παρέχεται ψυχιατρική παρακολούθηση –συνταγογράφηση χωρίς χρονικό περιορισμό.
Η ψυχιατρική εκτίμηση και αξιολόγηση γίνεται με χορήγηση και χρήση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων, ενώ η συνταγογράφηση ψυχιατρικών φαρμάκων δίδεται σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

 

Κατ’ οίκον παρέμβαση για άτομα με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. (Υπεύθυνη Υπηρεσίας:  Ξ. Βαρβαρέσου )

Η κατ’ οίκον παρέμβαση είναι μία υπηρεσία αντιμετώπισης  ψυχιατρικών περιστατικών στο σπίτι του ασθενή. Στελεχώνεται από ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικό λειτουργό και ψυχιατρική νοσηλεύτρια. Απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που παρουσιάζουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Ο σκοπός της ομάδας είναι να προσφέρει κατ’ οίκον θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας που έχει σαν στόχο την πρόληψη/ύφεση της υποτροπής, την αποφυγή της νοσηλείας, την  βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αυτονομία του εξυπηρετούμενου.

Δεν παρέχονται υπηρεσίες σε ενήλικες που παρουσιάζουν :
 • μέτρια ή σοβαρή νοητική καθυστέρηση
 • νευρολογική ή οργανική διαταραχή των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί εξειδικευμένο πρόγραμμα σε ειδικά πλαίσια
 • προβλήματα εξάρτησης (αλκοόλ ή ουσίες) που χρειάζονται εξειδικευμένα προγράμματα
 • οξεία ψυχιατρική συμπτωματολογία σε περίοδο κρίσεων των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί ένδονοσοκομειακή νοσηλεία, δεδομένου ότι δεν παρέχεται δομημένη υπηρεσία παρέμβασης στην κρίση 24ωρης λειτουργίας (crisis team).
Συμβουλευτική, βραχεία ψυχοθεραπεία σε άτομα και ομάδες (Υπεύθυνη Υπηρεσίας Μ. Σκουρτέλη )

Η υπηρεσία ψυχοθεραπείας παρέχει βραχείες ατομικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις διάρκειας 15-52 συνεδριών. Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας αξιολογείται ανάλογα με το αίτημα, την συμπτωματολογία και τις χαρακτηρολογικές ανάγκες του θεραπευόμενου.

Η υπηρεσία ψυχοθεραπείας στελεχώνεται από ψυχολόγους- ψυχοθεραπευτές διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων (ψυχοδυναμική- ψυχαναλυτική, γνωσιακή-συμπεριφορική και εικαστική ψυχοθεραπεία) και εκπαιδευόμενους ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές σε πρακτική άσκηση, ενώ ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ διαγνωστικό φάσμα που περιλαμβάνει συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, ψυχωτικές διαταραχές, νευρωσικές και σωματόμορφες διαταραχές.

Οικογενειακή θεραπεία - θεραπεία Ζεύγους

Η οικογενειακή θεραπεία αντιμετωπίζει τα προβλήματα των ανθρώπων στο πλαίσιο των σχέσεων τους με σημαντικά πρόσωπα της ζωής τους και του κοινωνικού δικτύου τους. Πρόκειται για μια καλά αναγνωρισμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, που αντιμετωπίζει το οικογενειακό σύστημα ως μια κοινωνική μονάδα.

Παρόντες μπορούν να είναι μόνο το ζευγάρι , οι γονείς , ή όλη η οικογένεια.

Πολυοικογενειακή θεραπεία

Η Πολυοικογενειακή Ομαδική Θεραπεία (Multifamily Group Therapy) περιλαμβάνει την εργασία με πολλαπλές οικογένειες με όλα τα μέλη να συμπεριλαμβάνονται, σε ομαδικό πλαίσιο. Συνδυάζει τη δύναμη της ομαδικής διαδικασίας με επίκεντρο τα συστήματα της οικογενειακής θεραπείας. Η συγκεκριμένη ομάδα βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών, η θεραπεία δηλαδή συν-κατασκευάζεται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Με λίγα λόγια, στην ομάδα πολυοικογενειακής θεραπείας συμμετέχουν επαγγελματίες και οικογένειες με διαφορετικές κουλτούρες, ανεξαρτήτου ηλικίας, όλοι σε αλληλεπίδραση.

Εικαστική θεραπεία - Art Therapy και Μουσικοθεραπεία

Σε συνεργασία με το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας και τη Διεπιστημονική εταιρεία Μουσικοθεραπείας και έρευνας παρέχονται στους εξυπηρετούμενους οι συγκεκριμένες μορφές ψυχοθεραπείας

Ημερήσιο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές (υπεύθυνος υπηρεσίας: Δ. Τριβέλλας)

Το πρωινό ομαδικό πρόγραμμα του Κέντρου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 15:00 και απευθύνεται σε ενήλικες με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες οι οποίοι έχουν ανάγκη βελτίωσης τόσο των προσωπικών, όσο και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν χαρακτήρα θεραπευτικό και αποκαταστασιακό.  Λειτουργεί βάσει δομημένου εβδομαδιαίου προγράμματος και περιλαμβάνει διαφορετικές ομάδες ανά ημέρα.

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους ωφελούμενους στην πορεία τους προς την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.

Ειδικότεροι στόχοι – δραστηριότητες του Ημερήσιου Προγράμματος μεταξύ άλλων, είναι :
 • Η εκτίμηση αναγκών, ανίχνευση ενδιαφερόντων, αναγνώριση δυνατοτήτων και αναζήτηση τρόπων ανάδειξης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων
 • Η πρόληψη των υποτροπών
 • Η αποφυγή και μείωση των εισαγωγών και επανεισαγωγών σε νοσηλευτικές μονάδες ψυχικής υγείας
 • Η ενημέρωση, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας ώστε να μειωθεί το κοινωνικό στίγμα και οι προκαταλήψεις
 • Η ενημέρωση και στήριξη των οικογενειών
 • Η προετοιμασία για εργασιακή επανένταξη
 • Η δυνατότητα επικοινωνίας, έκφρασης και αλληλοϋποστήριξης των μελών
 • Η  ενδυνάμωση με σκοπό την ενεργή συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη φροντίδα
 • Η ενδυνάμωση με σκοπό την διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών, ως ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Κοινωνική Λέσχη

Η Κοινωνική Λέσχη είναι ένας πολυχώρος ομάδων ψυχαγωγικού, κοινωνικού και δημιουργικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα  που μένουν στην κοινότητα ή σε κάποια δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφείο, ξενώνας κτλ.) με σκοπό να αναπτύξουν ένα κοινωνικό δίκτυο, να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους, να αναπτύξουν ενδιαφέροντα και να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες.

Περιλαμβάνει τις εξής ομάδες :

 • Ομάδα επιτραπέζιων παιχνιδιών
 • Ομάδα χορού
 • Ομάδα θεάτρου
 • Ομάδα αυτοοργάνωσης   (Διαχείρισης ελεύθερου χρόνου)
 • Ομάδα εκμάθησης αγγλικών
 • Ομάδα εικαστικών
 • Ομάδα μουσικής
Υπηρεσία επαγγελματικής συμβουλευτικής

Παρέχονται υποστήριξη για θέματα εργασίας και πληροφορίες για προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων.

DEPOT CLINIC-Κλινική ενέσιμων μακράς διάρκειας δράσης (Υπεύθυνη υπηρεσίας Π. Δερεδίνη )

Η κλινική Depot απευθύνεται σε άτομα που η φαρμακευτική αγωγή τους περιλαμβάνει ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς διάρκειας δράσης. Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της θεραπείας είναι η πρόληψη υποτροπών, αλλά και η καλύτερη συμμόρφωση με την αγωγή και η διευκόλυνση του ίδιου του ατόμου.

Κοινωνική Υπηρεσία (Υπεύθυνος Υπηρεσίας Δ. Γαλάνης )

Παρέχονται πληροφορίες για Κοινωνικοπρονοιακές παροχές, δικαιώματα, διασύνδεση και συμβουλευτική

Κοινοτικές δράσεις, σεμινάρια για θέματα ψυχικής υγείας, προαγωγή ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

Από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας πραγματοποιούνται ημερίδες, σεμινάρια καθώς και αρθρογραφίες στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Πραγματοποιείται ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέματα ψυχικής υγείας, με μηνιαίες παρουσιάσεις-σεμινάρια στο χώρο του Κέντρου Ημέρας.

Εθελοντισμός (Υπεύθυνη Υπηρεσίας Ν. Κώνστα )

Αναγνωρίζοντας ότι ο εθελοντισμός προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον εθελοντή, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος δέχεται την εθελοντική προσφορά, το κέντρο ημέρας λειτουργεί Δίκτυο εθελοντών, μέσω του οποίου παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και μη, να συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολύπλευρων δράσεών της. Κύριο μέλημά μας είναι ο εθελοντισμός να πραγματοποιείται σε οργανωμένο πλαίσιο, προσφέροντας ευκαιρίες για εκπαίδευση, εποπτεία και πρακτική άσκηση.

Κέντρο Εκπαίδευσης Φοιτητών

Η Υπηρεσία Ψυχοθεραπείας του Κέντρου Ημέρας συνεργάζεται σταθερά ως φορέας πρακτικής άσκησης με εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Κλινικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής Ψυχολογίας & Ψυχοθεραπείας του ΕΚΠΑ, Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, του Κέντρου Τέχνης & Ψυχοθεραπείας, το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Αθήνας, ενώ είναι πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών


*Δήμοι και Κοινότητες Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Διονύσου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ωρωπού, Μαραθώνα, Πεντέλης, Μεταμόρφωσης

Δείτε επίσης