Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολοκοτρώνη 14, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: 153 42
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 600 0365
Φαξ: 210 600 0365
Url: www.epapsy.gr- e-mail: agparaskevi@epapsy.gr
Υπεύθυνη: Ζερβάκη Κωνσταντίνα

Βρείτε μας στο χάρτη

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων

Ο Ξενώνας Εφήβων είναι μια Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όπως ορίζεται βάσει του Νόμου 2716/1999. Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο 2019, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για μια έξω-νοσοκομειακή δομή ψυχικής υγείας για έφηβους/έφηβες  13-18 ετών, με ψυχιατρική συμπτωματολογία, η οποία χρήζει ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης εκτός του οικογενειακού ή κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Έχει την δυνατότητα φιλοξενίας έως δέκα (10) εφήβων σε συνεργασία με τα Ψυχιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων Παιδιών και Εφήβων.

 

Ο σκοπός της λειτουργίας του Ξενώνα Εφήβων είναι η παροχή ενός σταθερού θεραπευτικού πλαισίου μέσης διάρκειας διαμονής, έως και 24 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου. Στόχος των υπηρεσιών της Μονάδας (εφόσον εκτιμηθεί ότι η προσωρινή απομάκρυνση από το οικογενειακό πλαίσιο είναι απαραίτητη) είναι να καλύψει συναισθηματικές, μαθησιακές, παιδαγωγικές ανάγκες των εφήβων ωφελουμένων, να ενισχύει την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, να προωθεί την προ-επαγγελματική τους κατάρτιση και να παρέχει ειδικές υπηρεσίες θεραπείας στους ίδιους τους έφηβους, τους γονείς και τις οικογένειές τους, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή επαναφορά του εφήβου στο οικογενειακό του πλαίσιο και η επανένταξη στην κοινότητα.

 

Η λειτουργία της Μονάδας στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας περιβάλλοντος, έτσι ώστε να δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του εφήβου και ως ένα βαθμό της οικογένειάς του. Αναπτύσσει συνθήκες και παρέχει εμπειρίες διεργασίας και θεραπείας των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εφήβων ωφελουμένων του, και εξασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο την εξέλιξη και την ανάπτυξή τους.

Διαδικασία Παραπομπών

Παραπομπές γίνονται δεκτές από φορείς υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και σχετιζόμενους επαγγελματίες και φορείς, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο 12/12/2018 – Αρ. Πρωτ.: Γ3α,β/Γ.Π.οικ.96899 (ΑΔΑ:69ΧΖ465ΦΥΟ-ΓΒΕ). Η παραπομπή πρέπει να συνοδεύεται από Παιδοψυχιατρική γνωμάτευση, Ψυχολογική εκτίμηση και Κοινωνικό ιστορικό.

 

Η διεπιστημονική ομάδα της δομής αξιολογεί τις παραπομπές και εφόσον κριθεί η καταλληλότητα του πλαισίου, ακολουθεί δοκιμαστική εισδοχή στον ξενώνα. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, και δεδομένου ότι δεν έχουν ανακύψει σημαντικές δυσκολίες προσαρμογής, ο/η έφηβος/γίνονται αποδεκτοί για πλήρη διαμονή.

Κριτήρια ένταξης
 1. ο/η έφηβος/η να κατοικεί στην Ελλάδα και να κατανοεί/μιλά επαρκώς την ελληνική γλώσσα
 2. ο/η έφηβος/η να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος
 3. ο/η έφηβος/η να έχει διάγνωση με κωδικοποίηση κατά ICD-10 ή DSM-V από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η διάγνωση να συνιστά τον κύριο παράγοντα που συμβάλλει στην ανάγκη τοποθέτησής του/ης σε Ξενώνα. Τέτοιες διαγνώσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, ψύχωση κ.α.
 4. ο/η έφηβος/η να πληροί τα αναγκαία ιατρικά κριτήρια για ασφαλή τοποθέτηση στον Ξενώνα
 5. η συνεργασία της οικογένειας (όπου αυτό είναι εφικτό), καθώς και η ικανότητα καλής προσαρμογής του/ης εφήβου στα δυναμικά της ομάδας ωφελούμενων

 

Δεν υποστηρίζεται η φιλοξενία ασθενών με ενεργή διαταραχή χρήσης ουσιών, σοβαρή παραβατικότητα, νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές, ή /και οξεία συμπτωματολογία για την οποία απαιτείται παραμονή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Στελέχωση της Μονάδας

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Μονάδα στελεχώνεται σε 24ωρη βάση από διεπιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από Επιστημονικά Υπεύθυνο, Διοικητικά Υπεύθυνο, Παιδοψυχίατρο, Κοινωνικό λειτουργό, Ψυχολόγους – Φροντιστές, Νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό γενικών καθηκόντων. Υπάρχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 • Δημιουργία και υλοποίηση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις ικανότητες και τις επιθυμίες κάθε εφήβου, το οποίο αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση και φαρμακολογική αγωγή.
 • Ψυχολογική εκτίμηση και θεραπεία. Ατομική και Ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση του οικογενειακού πλαισίου, καθώς και υποστήριξη στην διευθέτηση προνοιακών ζητημάτων.
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και εκπαίδευση σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας και ατομικής υγιεινής με στόχο την ανάπτυξη/ενίσχυση της ικανότητας αυτόνομης διαβίωσης.
 • Συμμετοχή των εφήβων σε προγράμματα κοινωνικοποίησης με στόχο την προσωπική τους εξέλιξη, τόσο ως προς τις ατομικές δεξιότητες αλλά και ως προς την κοινωνική ενεργοποίηση και προσαρμογή.
 • Συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων εντός και εκτός της Μονάδας καθώς και σε εναλλακτικές μορφές θεραπείας (π.χ. θεραπεία μέσω της τέχνης, δραματοθεραπεία, κ.ά.).
 • Μαθησιακή υποστήριξη και εισαγωγή στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δημιουργία στόχων, φιλοδοξιών (μαθησιακών, επαγγελματικών και προσωπικών).
 • Υπεράσπιση και προαγωγή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εφήβων.
 • Δράσεις ενάντια στο στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.
Υποστηρικτές

Δείτε επίσης