Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λυκόβρυση – Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βορείου Ηπείρου 15, Λυκόβρυση – Τ.Κ. 141 23
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2841079
Φαξ: 210 2841079
Url: www.epapsy.gr – e-mail: likovrisi@epapsy.gr
Υπεύθυνη: Μπελέκου Πέπη

Βρείτε μας στο χάρτη

Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λυκόβρυση - Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Λειτουργεί με στόχο την προστατευόμενη διαβίωση, την ψυχιατρική φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ανάρρωσης (recovery)σε ανθρώπους με χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

 

Παρέχει ένα ποιοτικό, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κοινοτικής Διαβίωσης και Εξατομικευμένης Θεραπευτικής Φροντίδας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται διαπνέονται από τις αρχές του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της προσπάθειας.

Φωτογραφίες
Υπηρεσίες, Προγράμματα και Δράσεις
 • Ψυχολογική και Ψυχιατρική Εκτίμηση και παρακολούθηση
 • Νοσηλευτική και Φαρμακευτική Φροντίδα
 • Ατομική – Ομαδική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Οικογένειας
 • Εκπαίδευση στη βελτίωση – ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής
 • Εκπαίδευση στη βελτίωση – ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας
 • Προετοιμασία για Εργασία ή/και Προστατευόμενη Εργασία
 • Ομαδικές θεραπευτικές δραστηριότητες εντός Δομής (θεατρικό παιχνίδι, ομάδες αφήγησης, βιωματικές ασκήσεις)
 • Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Απασχόληση και συμμετοχή σε ομάδες της Κοινότητας (θέατρο, αθλητικά, Η/Υ)
 • Ενεργός συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις και εκδηλώσεις
 • Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης σε σπουδαστές Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας
 • Κάλυψη κοινωνικών-προνοιακών αναγκών φιλοξενουμένων
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Κοινότητα
Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα

Αποτελείται από το σύνολο των επαγγελματιών που εμπλέκονται και αποτελεί το βασικό θεραπευτικό εργαλείο. Έχει την ευθύνη του από κοινού σχεδιασμού με τον φιλοξενούμενο του Εξατομικευμένου Θεραπευτικού Προγράμματος καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης του.

Κοινότητα - Δίκτυο

Σημαντικό στόχος της Μονάδας αποτελεί η ευαισθητοποίηση της Κοινότητας (καταπολέμηση του στίγματος) καθώς και η ενεργός συμμετοχή – πρωτοβουλία στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης