Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πεντέλης – Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αναστασίου Σκούφου 6, Πεντέλη – Τ.Κ. 152 36
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8047548
Φαξ: 210 6133915
Url:  www.epapsy.gr – e-mail: penteli@epapsy.gr
Υπεύθυνη: Ελένη Κωνσταντίνα Καράλη

Βρείτε μας στο χάρτη

Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πεντέλης - Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Οικοτροφείο Πεντέλης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Άμεση Υποστήριξη Δρομοκαϊτείου» και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2000 στην Παλαιά Πεντέλη.

 

Αποτελώντας Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας, υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε δεκαπέντε άτομα με ψυχικές διαταραχές (µ.ο. >72 έτη).

 

Ως μια δομή ανοιχτού τύπου, όπου οι ένοικοι παραμένουν για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την ψυχικής τους υγεία και μπορούν να κινούνται εντός και εκτός Οικοτροφείου, θέτουμε βασικό μας στόχο τη διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των σχέσεων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

 

Η διεπιστημονική πολυκλαδική ομάδα απαρτίζεται από διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους ειδικότητες για την ολιστική προσέγγιση των αναγκών (Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Νοσηλευτικό προσωπικό, προσωπικό φροντίδας), εξασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα ρόλων, τη διασταύρωση αρμοδιοτήτων και την υπέρβαση παραδοσιακών νοοτροπιών ασυλικού τύπου.

Φωτογραφίες
Στόχοι και Δραστηριότητες του Οικοτροφείου Πεντέλης:
  • Κοινωνικοποίηση και επανένταξη των ενοίκων στους ρυθμούς της κοινότητας μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, νοητικής ενδυνάμωσης, μουσικοθεραπείας και χοροθεραπείας, καθώς και εκδηλώσεων ψυχαγωγικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
  • Διαρκής επαναξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενοίκων και βελτίωση της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του επιπέδου ανεξαρτησίας τους.
  • Ενέργειες αποκατάστασης των σχέσεων με άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ενοίκων.
  • Δικτύωση και συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, µε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας, την πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά ασθενών και την ουσιαστική ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο με τη διεκδίκηση του κοινωνικού τους ρόλου.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δωρεάν παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα για θέματα που σχετίζονται με το χώρο της ψυχικής υγείας.
  • Δικτύωση με φορείς και ιδιώτες σε επίπεδο χορηγιών και δωρεών για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης των ενοίκων του Οικοτροφείου.
  • Συνεργασία με εθελοντές που με την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη, εμπλέκονται στο θεραπευτικό έργο και συμβάλουν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων.
  • Υποδοχή και εκπαίδευση ασκούμενων φοιτητών για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. 
Προστατευμένο Διαμέρισμα

Παράλληλα, από τον Ιούνιο του 2013 λειτουργεί Προστατευμένο Διαμέρισμα, το οποίο απευθύνεται σε τέσσερα άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.

Αποτελώντας μια πρόκληση για τους ενοίκους που φιλοξενεί, καθώς καλούνται να αναλάβουν βαθμηδόν περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες, το Προστατευμένο Διαμέρισμα προσφέρει δυνατότητες για ανάπτυξη μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας. Η συνεχής υποστήριξη και αξιολόγηση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας οδηγεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια σταδιακά επιτυχημένη πορεία προς την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης