Παντελίδου Σ, Χονδρός Π., Στυλιανίδης Σ. (αναρτημένη ανακοίνωση), Καταγραφή αναγκών και δράσεις Αγωγής-Προαγωγής Ψυχικής Υγείας: χρήση επιδημιολογικών και ανθρωπολογικών δεδομένων, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας,

Παντελίδου Σ, Χονδρός Π., Στυλιανίδης Σ. (αναρτημένη ανακοίνωση), Καταγραφή αναγκών και δράσεις Αγωγής-Προαγωγής Ψυχικής Υγείας: χρήση επιδημιολογικών και ανθρωπολογικών δεδομένων, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας,

Παντελίδου Σ, Χονδρός Π., Στυλιανίδης Σ. (αναρτημένη ανακοίνωση), Καταγραφή αναγκών και δράσεις Αγωγής-Προαγωγής Ψυχικής Υγείας: χρήση επιδημιολογικών και ανθρωπολογικών δεδομένων, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, «Από τη Θεωρία στην Πράξη: Περιβάλλον, Σχολείο, Εργασία, Υπηρεσίες Υγείας», Ελληνική Εταιρία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 2005