Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσφυγες

Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσφυγες

Η ΕΠΑΨΥ ως άμεσος συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ξεκίνησε να υλοποιεί από το Νοέμβριου του 2019 πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην κοινότητα με τίτλο “Community Psychosocial Workforce” με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα-(Community Psychosocial Workers/CPWs)

 

Οι Community Psychosocial Workers (CPWs) είναι ειδικά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, που αποτελείται από πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, το οποίο παρέχει βασική ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άλλους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στη μητρική τους γλώσσα. Την ομάδα, που έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ κοινοτικής και επαγγελματικής/ θεσμικής παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας, επιβλέπουν ειδικευμένοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί.

 

Σε ποιούς απευθύνονται και ποιούς εξυπηρετούν;

 

Οι Community Psychosocial Workers παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε κατοικίες του προγράμματος ESTIA ή σε ίδια διαμερίσματα, οι οποίοι:

 

 • πάσχουν από ψυχικές ασθένειες
 • πάσχουν από ψυχική διαταραχή που σχετίζεται με κάποια αναπηρία ( ψυχική ή σωματική) ή κάποια άλλη ειδική ανάγκη
 • είναι ηλικιωμένοι και χρίζουν ψυχοκοινωνικής φροντίδας
 • είναι ευάλωτες οντότητες που χρειάζονται περαιτέρω φροντίδα για να αναπτύξουν μηχανισμούς αντιμετώπισης προβλημάτων/διαβίωσης.

 

Τι κάνουν οι CPWs;

 

Οι αρμοδιότητες των Community Psychosocial Workers περιλαμβάνουν:

 

 • αξιολόγηση ψυχολογικών προβλημάτων και εντοπισμός αναγκών
 • βασική ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ακρόαση προβλημάτων και παροχή συναισθηματικής στήριξης
 • εκμάθηση μηχανισμών αντιμετώπισης προβλημάτων σε άτομα και αναπηρίες
 • ενδυνάμωση ατόμων με ειδικές ανάγκες και συνεδρίες αυτοβοήθειας
 • οργάνωση συνδιαμεσολαβητικών συνεδριών μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και προσωπικού των NGO
 • παραπομπή και διασύνδεση με φορείς που παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα ,όπου χρειάζεται

 

Πού εργάζονται οι CPWs;

 

Οι Community Psychosocial Workers προσφέρουν:

 

 • κατ’ οίκον επισκέψεις
 • ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε χώρους φορέων

 

Πώς να παραπέμψετε δικαιούχους που χρήζουν ψυχοκοινωνικής στήριξης από CPWs;

 

 

Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με τον κ. Χάρη Βαζούκη για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία παραπομπής στο email: refugeementalhealth@epapsy.gr

Ή μέσω τηλεφώνου στο: +30-6932415956

 

 

Γραμμή τηλεφωνικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης-(PSS Ηelpline)

 

Πρόκειται για γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ( η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάη του 2020) για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής βοήθειας με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες.Η γραμμή λειτουργεί με την πολύτιμη συμβολή εκπαιδευμένων Community Psychosocial Workers (CPWs) και διατίθεται από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11πμ ως τις 7 μ.μ. στα Αραβικά και στα Φαρσί.

 

 • Για υποστήριξη στα αραβικά παρακαλώ καλέστε: 6936514113 (διαθέσιμο για Whatapp, Viber, με την δυνατότητα να σας καλέσουμε εμείς)
 • Για υποστήριξη στα Φαρσί παρακαλώ καλέστε: 6936514120 (διαθέσιμο για Whatapp, Viber, με την δυνατότητα να σας καλέσουμε εμείς)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 

 • ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • παροχή πληροφοριών (νέα μέτρα και ανακοινώσεις) για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 από τους κρατικούς φορείς
 • διασύνδεση με φορείς που παρέχουν προστασία κ
 
  
 • αι ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • παραπομπή σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους ή σε περιπτώσεις ανάγκης σε κρατικούς φορείς
 • διασύνδεση με υποστηρικτικό δίκτυο και ΜΚΟ.

 

Συνεργασία Προγράμματος CPW με το Πανεπιστήμιο HAN

 

Από το Σεπτέμβριο του 2020 υφίσταται συνεργασία μεταξύ των Community Psychosocial Workers (στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί η ΕΠΑΨΥ ως άμεσος συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) με φοιτητές του πανεπιστημίου ΗΑΝ της Ολλανδίας(Minor “Health & Community Development” -Global Health). Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα project για τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Δημοσιότητα