Ψυχική Υγεία, Πρόσφυγες και Μετανάστευση

Ψυχική Υγεία, Πρόσφυγες και Μετανάστευση

Πέμπτη 24 Μάιου 2018 στην Αθήνα

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχική Υγεία ENTER και με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR Greece) συνάντηση φορέων στην Αθήνα με αντικείμενο «Ψυχική Υγεία, Πρόσφυγες και Μετανάστευση».

Θα συμμετέχουν 70 άτομα από 15 χώρες και 40 διαφορετικούς φορείς που εμπλέκονται στην φροντίδα προσφύγων και μεταναστών.
Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ώρες 9.00 – 17.30.

Η συμμετοχή απευθύνεται αυστηρά σε εργαζόμενους σε προσκεκλημένους φορείς που έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους


Όλες οι μορφές αναγκαστικής μετακίνησης είναι ιδιαίτερα στρεσογόνες. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου κάποιος αναγκάζεται να διαφύγει από καταστροφικά γεγονότα, τα άτομα έχουν ελάχιστο ή καθόλου χρόνο να προσαρμοστούν. Η ανθεκτικότητά τους δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο και ο κίνδυνος για την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών είναι μεγαλύτερος. Αυτό δημιουργεί την επείγουσα ανάγκη για ένα σύστημα ψυχικής υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο να παρέχει τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας φροντίδα για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Οι τραυματικές εμπειρίες πριν από την αναγκαστική μετακίνηση καικατά τη διάρκεια του ταξιδιού (π.χ. βία, πόλεμος, καταδίωξη), όπως και οι εμπειρίες στη χώρα υποδοχής (ασαφές νομικό πλαίσιο παραμονής, συνθήκες διαβίωσης, αβεβαιότητα, ανεργία, δυσκολία στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας) σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά εκδήλωσης ψυχιατρικών διαταραχών και αυτοκτονικότητας. 
Στην εκδήλωση αυτή θα συζητηθεί η ψυχοκοινωνική διάσταση της μεταναστευτικής συνθήκης.

  

Η ΕΠΑΨΥ από 1η Μαρτίου 2018 είναι άμεσος συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και υλοποιεί παρέμβαση για τη φροντίδα ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA.  Η διεπιστημονική ομάδα της ΕΠΑΨΥ αποτελείται από ψυχολόγους, ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και ειδικά εκπαιδευμένους διερμηνείς και γίνεται με βάση τις αρχές της ενεργητικής ολοκληρωμένης φροντίδας στην κοινότητα (assertive community treatment). 

Η παρέμβαση αφορά στην αξιολόγηση, εκτίμηση, θεραπευτική υποστήριξη και παρακολούθηση προσφύγων και αιτούντων άσυλο που εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρής ψυχικής διαταραχής αλλά και ψυχολογικές δυσκολίες που προκαλούν σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητα του ατόμου. Οι υπηρεσίες παρέχονται κατ’ οίκον αλλά και σε κατάλληλους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνεται η ενίσχυση της δικτύωσης με φορείς της δημόσιας ψυχικής υγείας καθώς και η εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και συναφών επιστημονικών πεδίων (επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών επιστημόνων κ.ά.) που εργάζονται στο δίκτυο των φορέων του προγράμματος στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες.

Η ΕΠΑΨΥ ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και του μοντέλου recovery. Έχει την ευθύνη λειτουργίας για 29 μονάδες ψυχικής υγείας, με 3771 ωφελούμενους ετησίως και 240 εργαζόμενους.

To Δίκτυο ENTER ιδρύθηκε το 2001 και απαριθμεί 17 μέλη από 14 χώρες.  Η αποστολή του ENTER είναι να προωθήσει και να προασπίσει τα υψηλότερα πρότυπα προαγωγής της ψυχικής υγείας, κατάρτισης και φροντίδας στην Ευρώπη με βάση συνεργατική έρευνα.


Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα ΕΔΩ  

Σχετικό υλικό: 

Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe. A multi-agency guidance note (2015)

Edinburgh Declaration 19th May 2018 on Migration, Ethnicity, Race and Health


Special Rapporteur on the human rights of migrants

 

 Θα συμμετάσχουν άτομα από τους ακόλουθους φορείς: 

Accommodation Program for Asylum Seekers ADDMA City of Athens

ARSIS

Danish Refugee Council Greece

Day Center for Migrants BABEL

Department of Mental Health, Ministry of Health

Generation 2.0 RED

Greek Forum of Refugees

Hellenic Red Cross

Hestia Hellas

Institute of Psychiatry and Neurology (IPIN), Poland ENTER

International Rescue Committee

KETHEA Mosaic

Kinoniko EKAV

Lanzarote Committee of the Council of Europe on the protection of children against sexual Exploitation and Sexual Abuse

Lesvos Solidarity

Maison Blanche Hospital, France, ENTER

Médecins du Monde

Médecins Sans Frontières

Mental Health Foundation

METADRASI

Middlessx University, UK

Migration and Health Division of Policy and Governance for Health & Wellbeing WHO Project Office GR

National Health Operations Center, Ministry of Health

National School of Public Health

Nordland Hospital, Norway, ENTER

Parc de Salut Mar, Spain, ENTER

Project for the Rehabilitation of Survivors of Torture MSF

Research Center for Women’s Issues DIOTIMA

Society of Social Psychiatry and Mental Health

SOLIDITARITY NOW

Spanish Red Cross Coordinator of Outreach Program in Athens

The Maria Grzegorzewska University, Poland, ENTER

UNHCR Greece

University of Ljubljana, Faculty of Social Work,

University of Tampere, Finland

ΚΕΕΛΠΝΟ-Philos