Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π., Λαμπάκη Κ. (2008). Το κίνημα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η σχέση του με τους επαγγελματίες: Συνκατασκευάζοντας ένα κοινό νόημα. Τετράδια ψυχιατρικής 102: 37-44

Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π., Λαμπάκη Κ. (2008). Το κίνημα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η σχέση του με τους επαγγελματίες: Συνκατασκευάζοντας ένα κοινό νόημα. Τετράδια ψυχιατρικής 102: 37-44

Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π., Λαμπάκη Κ. (2008). Το κίνημα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η σχέση του με τους επαγγελματίες: Συνκατασκευάζοντας ένα κοινό νόημα. Τετράδια ψυχιατρικής 102: 37-44