Στυλιανιδης Σ, Σκαπινακης Π, Παντελιδου Σ , Χονδρος Π, Αυγουστάκη Α, Ζιακουλης Μ (2010) Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή. Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 27(4):675-683

Στυλιανιδης Σ, Σκαπινακης Π, Παντελιδου Σ , Χονδρος Π, Αυγουστάκη Α, Ζιακουλης Μ (2010) Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή. Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 27(4):675-683

Στυλιανιδης Σ, Σκαπινακης Π, Παντελιδου Σ , Χονδρος Π, Αυγουστάκη Α, Ζιακουλης Μ (2010) Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή. Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 27(4):675-683