Στυλιανίδης Σ, Σκαπινάκης Π, Ζιακούλης Μ, Παντελίδου Σ, Χονδρός Π. (προφορική). Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μία νησιωτική περιοχή. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008

Στυλιανίδης Σ, Σκαπινάκης Π, Ζιακούλης Μ, Παντελίδου Σ, Χονδρός Π. (προφορική). Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μία νησιωτική περιοχή. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008

Στυλιανίδης Σ, Σκαπινάκης Π, Ζιακούλης Μ, Παντελίδου Σ, Χονδρός Π. (προφορική). Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μία νησιωτική περιοχή. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008