Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού

Η ΕΠΑΨΥ αναζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς για την πλήρωση θέσεων πλήρους απασχόλησης σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αττική 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
– Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
– Εμπειρία / Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 2 ετών 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ που θα συνεκτιμηθούν
– Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς φορείς
– Γνώση αγγλικών
– Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με τον τίτλο σπουδών

Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr έως 15.09.2020