Ξενώνας Ψ.Κ.Α. «Αριάδνη» Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μητροπόλεως 18, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι.

Τηλ.: 210 6777521

Url: www.epapsy.gr – e-mail: ariadne@epapsy.gr

Υπεύθυνη: Φωή Βάνα

Βρείτε μας στο χάρτη

Ξενώνας Ψ.Κ.Α. «Αριάδνη» Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Ο Ξενώνας Αριάδνη αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας «Άμεση Υποστήριξη του Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο» και λειτουργεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 124174/16-10-2002 Απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Αποτελεί στεγαστική δομή μακράς διαμονής (μέγιστη διάρκεια τους 36 μήνες.
 
H λειτουργία του Ξενώνα ξεκίνησε το έτος 2000 και έκτοτε δραστηριοποιείται στη ΒΑ Αττική. Στον Ξενώνα διαμένουν 7 ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν εμπειρία από σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή (ψυχωσική συνδρομή) και αντιμετωπίζουν επιπλέον σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα..
 
Η λήψη υπηρεσιών στο Κοινοτικό πλαίσιο της Δομής – Ξενώνα – στοχεύει στην μείωση των νοσηλειών, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων και στον περιορισμό των αρνητικών ψυχοκοινωνικών συνεπειών της ψυχικής νόσου. Το Μοντέλο φροντίδας παρέχεται εντός της κοινότητας, σε συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα.

 

Φωτογραφίες
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Ο Ξενώνας Αριάδνη υλοποιεί ένα πρόγραμμα καθημερινής λειτουργίας, που απαντά με ολιστικό τρόπο στις ανάγκες των ωφελούμενών του. Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 • Ψυχιατρική παρακολούθηση και θεραπεία
 • Απαρτιωμένη θεραπεία και φροντίδα (Φαρμακευτική Αγωγή, Ψυχοθεραπεία, αποκαταστασιακές παρεμβάσεις, υποστήριξη σε κοινωνικά προβλήματα)
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας (συνεργασία με ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων)
 • Σύσταση και υλοποίηση Ατομικού Θεραπευτικού Προγράμματος βελτίωσης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης, προσαρμοσμένο στους στόχους, τις ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε ενοίκου
 • Βελτίωση αυτοφροντίδας, ατομικής υγιεινής και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Προετοιμασία για διαμονή σε πλαίσιο ημιαυτόνομης διαβίωσης (Προστατευόμενο Διαμέρισμα)
 • Προετοιμασία για επαγγελματική επανένταξη σε προστατευόμενο πλαίσιο εργασίας μέσω ΚοιΣΠΕ
 • Επανασύνδεση και συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον
 • Ενθάρρυνση και επιδίωξη δημιουργίας κοινωνικών επαφών και σχέσεων με άτομα από την κοινότητα
 • Δράσεις ενδυνάμωσης και αυτοοργάνωσης
 • Δράσεις Προαγωγής Ψυχικής Υγείας ενάντια στο στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό
 • Δράσεις συνηγορίας και προάσπισης δικαιωμάτων
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (έξοδοι στην κοινότητα, πρόγραμμα καλοκαιρινών διακοπών, ομάδα κατασκευών, ομάδα μουσικής κ.ά.).
 
Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω συνεργασίας σε Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας, Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευσης.
Μετά την ολοκλήρωση του αποκαταστασιακού προγράμματος του κάθε ενοίκου, η δομή επιχειρεί συνεργασίες ώστε να επιτευχτεί το «συνεχές της φροντίδας».
 
Ο Ξενώνας λειτουργεί ως Κέντρο Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σχολών Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε μελλοντικούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας να παρακολουθήσουν εκ των έσω την οργάνωση και λειτουργία της Δομής, και να συμμετέχουν σε ομάδες και προγράμματα Αποκατάστασης που απευθύνονται στους λήπτες έχοντας ατομική εποπτεία από επαγγελματίες της ειδικότητας.
 
Κατανοούν τον ρόλο και την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματός τους, συμμετέχουν σε κλινικές ομάδες και εκπαιδευτικά προγράμματα της Πολυκλαδικής Ομάδας, ενώ δύνανται να συμμετέχουν σε δράσεις Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στη Κοινότητα. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα να γνωρίσουν και συνεργαστούν με το Δίκτυο υπηρεσιών και συνεργατών του Ξενώνα.
Προστατευμένο Διαμέρισμα
Τον Ιούνιο του 2013 ο Ξενώνας Αριάδνη δημιούργησε και λειτούργησε υπό την ευθύνη του ένα Προστατευόμενο Διαμέρισμα (Π.Δ.), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Υπουργείου Υγείας. Στο Π.Δ. υπάρχει δυνατότητα διαμονής τεσσάρων ατόμων.
 
Το Π.Δ. βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου και απευθύνεται σε ενήλικες (άντρες και γυναίκες) που έχουν ολοκληρώσει το θεραπευτικό και αποκαταστασιακό πρόγραμμα του Ξενώνα και διαθέτουν βασικές ικανότητες λειτουργικότητας, αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες ικανές για αυτόνομη διαβίωση.
 
Η ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα προστατευμένα διαμερίσματα έχει σκοπό την ψυχοκοινωνική τους ένταξη στον κοινωνικό ιστό, και την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας τους, ώστε να λειτουργήσουν ικανοποιητικά και το δυνατόν αυτόνομα.
 
Στο Π.Δ υπάρχει μειωμένος βαθμός υποστήριξης, δηλ. πραγματοποιείται κατά περίπτωση, περιο¬δική παρουσία του προσωπικού του Ξενώνα, με σκοπό την συνεχιζόμενη παρακολούθηση και υποστήριξη των ατόμων που διαβιούν, βάσει των εξατομικευμένων θεραπευτικών σχεδίων που έχει συντάξει η Θεραπευτική Ομάδα του Ξενώνα σε συνεργασία με τον λήπτη των υπηρεσιών.
Υποστηρικτές

Δείτε επίσης