Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας – Διαμέρισμα Αυτόνομης Διαβίωσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210 82151
Φαξ: 22210 79941
Url: www.epapsy.gr- e-mail:xenonas@epapsy.gr
Υπεύθυνος:
 Χονδρός Παναγιώτης

Βρείτε μας στο χάρτη

Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας - Διαμέρισμα Αυτόνομης Διαβίωσης

Ο Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης χρόνιων ψυχιατρικά ασθενών ιδρύθηκε το 1990 µε το Α’ ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο) και φιλοξενεί 8 χρόνιους ασθενείς, ενώ στη συνέχεια δηµιουργήθηκε το Διαµέρισµα Αυτόνοµης Διαβίωσης, το οποίο φιλοξενεί τρεις χρόνιους ασθενείς.

 

Το 1994 δηµιουργήθηκε το Συνεργείο Γενικών Καθαρισµών προς απάντηση της υψηλής ανεργίας στα άτοµα, που παρουσιάζουν προβλήµατα ψυχικής υγείας.

 

Ο Ξενώνας Χαλκίδας αποτελεί µία εκ των πιο ιστορικών Προγραµµάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζει να πρωτοπορεί όντας η πρώτη Δοµή στη χώρα, που εφαρµόζει το µοντέλο ΨΚΑ Recovery (Ανάρρωσης), πραγµατοποιώντας παράλληλα, συστηµατική έρευνα και παράγοντας τεχνογνωσία για την εφαρµογή του µοντέλου σε ευρύτερη κλίµακα.

 

Τα στελέχη του Ξενώνα µέσω της πολυετούς παρουσίας και εµπειρίας στο συγκεκριµένο χώρο έχουν καταφέρει να δηµιουργήσουν στενούς δεσµούς µε την κοινότητα, όπως φαίνεται και από το πλήθος των δράσεων κοινοτικής δράσης.

Οι ένοικοί µας:
  • Οµάδα ενοίκων µε θέµα την εβδοµαδιαία διατροφή.
  • Οµάδα Επίλυσης Καθηµερινών Προβληµάτων (problemsolving), όπου συζητιούνται και επιλύονται θέµατα καθηµερινής διαβίωσης και οτιδήποτε έχει σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία της δοµής.
  • Οµάδα Ψυχαγωγίας-Ελεύθερου χρόνου, γίνεται σε εβδοµαδιαία βάση και έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων µέσω της χειροτεχνίας, της µουσικής και της κίνησης.
  • Οµάδα Κοινωνικοποίησης, σε καθηµερινή βάση µέσα στα πλαίσια του εφικτού, µε στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, µε την καθηµερινή ενασχόληση τους στην διαδικασία της αγοράς καθηµερινών προϊόντων ή χρηµατικών συναλλαγών.
  • Καθηµερινή έξοδο για καφέ ή αναψυκτικό στην κοινότητα.
  • Εβδοµαδιαία έξοδο για φαγητό.
  • Μηνιαία εκδροµή µε το πούλµαν της δοµής.

 

Στο Διαµέρισµα Αυτόνοµης Διαβίωσης οι ασθενείς έχουν ένα ανάλογο πρόγραµµα, αλλά κοινή συµµετοχή έχουν στην µηνιαία εκδροµή και στις µεταξύ τους ανταλλαγές επισκέψεων λόγω εορτών.

Οµάδα Προσωπικού

Η Οµάδα Προσωπικού µετά την πάροδο τόσων ετών γίνεται σε µηνιαία βάση για την εύρυθµη λειτουργία της δοµής. Συζητιούνται θέµατα κλινικά µε αναφορά λεπτοµερή σε όλους τους φιλοξενούµενους και προτείνονται τρόποι θεραπευτικού χειρισµού και διευθέτησης.

 

Επίσης, συζητιούνται και επιλύονται ζητήµατα διαδικαστικά και τρέχοντα διοικητικά, που χρειάζονται άµεση επίλυση σε περιόδους αναµονής των ενταλµάτων. Εσωτερικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από µία σειρά εκπαιδευτικών σεµιναρίων σχετικών µε την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.

 

Πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση και µε δίµηνη συχνότητα και ανάλογα µε τις αναφερόµενες ανάγκες εκπαίδευσης των µελών της Οµάδας. Επίσης, στα πλαίσια των αναγκών της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης η Δοµή διατηρεί βιβλιοθήκη µε έντυπο και οπτικό-ακουστικό ενηµερωτικό υλικό.

Δείτε επίσης