Ξενώνας Ψ.Κ.Α. «Οδυσσέας» Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φιλίππου 35β, Χαλάνδρι (Πάτηµα) – Τ.Κ. 152 35

Τηλ./Φαξ: 210 6399189
Url: www.epapsy.gr – e-mail: odysseas@epapsy.gr

Υπεύθυνος: Γιάννου Χαράλαμπος

Βρείτε μας στο χάρτη

Ξενώνας Ψ.Κ.Α. «Οδυσσέας» Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Η Ταυτότητα της μονάδας

Είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ψυχιατρικός ξενώνας) του άρθρου 9 του Νόμου 2716/99 για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Άμεση βοήθεια του Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊτειο». Αποτελεί στέγη μακράς διαμονής με δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ενηλίκους με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας. Λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2000 στο Χαλάνδρι (περιοχή Πάτημα). Η λειτουργία του Ξενώνα «ΟΔΥΣΣΕΑ» στηρίζεται στις αρχές της εξωνοσοκομειακής φροντίδας, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης, παρέχοντας ένα θεραπευτικό περιβάλλον φροντίδας και στήριξης στους ενοίκους της.

 

Οι στόχοι της μονάδας μας
 • Σταδιακή αυτονόμηση στην προσωπική και κοινοτική ζωή με την μέγιστη δυνατή για κάθε ένοικο ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.
 • Υποστήριξη της επικοινωνίας των ενοίκων με τις οικογένειές τους.
 • Επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή αποκατάσταση.
 • Διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την θεραπευτική διαχείριση των ατόμων με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
 • Δημιουργία διαμερισμάτων για την εγκατάσταση εκείνων των ενοίκων που θα κατακτήσουν την δυνατότητα αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης.
 • Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών – σπουδαστών.
Υπηρεσίες, Δράσεις & Προγράμματα
 • Διαμονή και διατροφή
 • Εξατομικευμένη ψυχιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα
 • Ψυχολογική και Ψυχοθεραπευτική υποστήριξη
 • Μέριμνα σε κοινωνικο-προνοιακά θέματα
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες (αυτοφροντίδα, κυκλοφοριακή αγωγή, διαχείριση προσωπικών οικονομικών πόρων κλπ.)
 • Εργοθεραπευτικές δραστηριότητες (εργαστήρι διακοσμητικού κεριού)
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Τακτική ιατρική και οδοντιατρική παρακολούθηση
 • Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εκπαίδευση και εργασιακή απασχόληση των ενοίκων.
Σε ποιούς απευθύνεται

Η Μονάδα μας απευθύνεται και παρέχει τις υπηρεσίες της σε ενήλικα άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ηλικίας 18-45 ετών.

Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα του Ξενώνα “ΟΔΥΣΣΕΑΣ» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό ΟΠΣ 373824 και λειτουργεί από την 1-5-2013 στον δήμο Αγίας Παρασκευής, εντασσόμενο στο πλαίσιο των προγραμμάτων της εταιρείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ., με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Π.Δ. διαθέτει 4 θέσεις για ενήλικες άνδρες.

Οι Στόχοι του θεραπευτικού Προγράμματος του Π.Δ.:
 • Διατήρηση  της  αυτονόμησης στην προσωπική  και κοινοτική ζωή  με τη μέγιστη δυνατή για κάθε ένοικο ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.
 • Διατήρηση και βελτίωση των μέχρι τώρα κεκτημένων βασικών λειτουργιών όπως αυτοεξυπηρέτηση, προσωπική φροντίδα, φροντίδα κοινόχρηστου χώρου, λήψη φαρμακευτικής  αγωγής, διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων (Σούπερ Μάρκετ, πληρωμή  λογαριασμών).
 • Ανάπτυξη νέων κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι ένοικοι εμπλεκόμενοι περισσότερο με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αποκτούν ή επανακτούν  κοινωνικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να μάθουν να επικοινωνούν καλύτερα και ποιοτικότερα με τον κοινωνικό περίγυρο. Εκπαιδεύονται, παράλληλα, στην χρήση διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών.
 • Διατήρηση  κοινωνικών  κανόνων  και  καλής  συμπεριφοράς τόσο εντός του χώρου του Π.Δ. όσο και στην κοινότητα.
 • Ένταξη των ενοίκων σε προγράμματα εργασίας π.χ  Κ.Ο.Ι.Σ.Π.Ε., επιδοτούμενα προγράμματα καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε  ενοίκου και τις ευκαιρίες που τους δίνονται.
 • Προώθηση και υποστήριξη της  επικοινωνίας με  τις οικογένειες, όταν αυτό είναι εφικτό.
 • Προσπάθεια  ανάπτυξης  μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας  με ταυτόχρονη την διατήρηση του θεραπευτικού πλαισίου.

Η λειτουργία του Π.Δ. αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση προς την αυτονόμηση της ζωής των ενοίκων του. Συγχρόνως αποτελεί και μία πρόκληση για τους ενοίκους, οι οποίοι καλούνται βαθμηδόν να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες.

Δείτε επίσης